Forældremyndighed & Tvangsanbringelser

 

Advokat med speciale i tvangsfjernelse

Sager om tvangsfjernelse rammer både børn og forældre. Børnene vil ofte opleve sagen som traumatiserende og voldsom, ligesom forældrene ofte vil føle stor magtesløshed, når de står foran truslen om at få deres barn tvangsfjernet.

Den traumatiserende oplevelse og den krise og magtesløshed, der følger med den slags sager, kan gøre det vanskeligt at få overblik over sine rettigheder. Derfor er det vigtigt, at du møder forståelse, engagement og interesse i din sag, hvis du får behov for en advokat med speciale i tvangsfjernelse.

Hos Lexcio Advokatfirma kæmper vi for dig, når du står i vanskelige situationer, som kræver juridisk bistand. Vi hjælper dig med at få overblik over dine muligheder og kan føre sager for dig, således at dine og dine børns rettigheder beskyttes i videst muligt omfang.

Som advokatfirma med speciale i tvangsfjernelse kan vi hjælpe dig, hvis du står over for, at kommunen undersøger, om der er grundlag for at anbringe dit barn uden for hjemmet, og med vores hjælp har I som forældre således væsentligt større chance for at undgå, at sagen udvikler sig til en reel tvangsfjernelse.

Vi har desuden undervist i menneskerettigheder på Københavns Universitet (det juridiske fakultet), og har derfor særlige kompetencer i sager, hvor almindelige mennesker kæmper mod myndighederne.

Juridisk bistand fra en advokat med speciale i tvangsfjernelse

Grundlaget for tvangsfjernelse opstår, hvis myndighederne vurderer, at barnets sundhed eller udvikling er i fare i forældrenes varetægt på grund af eksempelvis omsorgssvigt, misbrug, vold eller overgreb. I sådanne sager vil kommunen på baggrund af udtalelser fra skole og eventuelle indberetninger undersøge forholdene omkring familien. Hvis konklusionen er, at barnet lider alvorlig overlast ved at bo i hjemmet, vil kommunen kunne påbegynde en tvangsfjernelse.

Som advokat med speciale i tvangsanbringelser kan vi gennemgå kommunens arbejde vedrørende tvangsfjernelsen og kan opdage og udpege eventuelle sagsbehandlingsfejl samt manglende begrundelser og undersøgelser. Hvis der er udsigt til bedring hos forældrene, vil vi desuden kunne give overblik over alternativer til tvangsfjernelse som frivillig anbringelse og andre muligheder, som ofte vil stille jer bedre som forældre.

Lexcio Advokatfirma er ekspert i strategi og sagsførelse, hvilket er vigtigt i sager om tvangsanbringelser, hvor alle sager bedømmes individuelt og er afhængig af, hvilke synspunkter man med held kan præsentere for kommunen. Da tvangsanbringelser er noget af det mest indgribende man kan udsættes for har Lexco Advokatfirma taget konsekvensen heraf og stiller sig derfor til rådighed for jer døgnet rundt, når I har brug for at tale med jeres advokat. Vi har således ingen faste kontortider, men er der altid for jer.

Det er gratis at bruge os som advokat, hvis I står over for en tvangsanbringelse, og kommunen skal af egen drift oplyse jer om, at I har frit og gratis advokatvalg i denne situation, hvor I kan vælge en advokat med speciale i tvangsanbringelser..

Tøv derfor ikke med at kontakte os for gratis, effektiv og grundig hjælp gennem hele processen.

Advokat med speciale i forældremyndighed

Har du behov for juridisk bistand fra en advokat med speciale i forældremyndighed? Som din advokat inden for forældremyndighed i København kan vi garantere en højt kvalificeret advokathjælp igennem hele forløbet

Sager om forældremyndighed kan være meget belastende og vil ofte være kendetegnet ved et højt konfliktniveau og en ringe kommunikation mellem forældrene. Derfor er det afgørende, at du møder forståelse og dedikation, når du har brug for repræsentation i forbindelse med familieretlige problemstillinger.

Når du vælger Lexcio som din foretrukne advokat med speciale i forældremyndighed, er du sikret indlevelse og engagement i din sag fra start til slut. Vi skræddersyr vores services til din økonomiske situation og dine aktuelle behov – uanset om du har behov for rådgivning om dine muligheder for fælles forældremyndighed og rettigheder inden for området, eller om du har brug for professionel repræsentation i sager om fuld forældremyndighed samt overblik over dine rettigheder på dette område.

Da vi samtidig har valgt at tilbyde vores juridiske bistand til en pris, der er til at betale, behøver du ikke at bekymre dig om uoverskuelige omkostninger, når du vælger os som din advokat inden for forældremyndighed i København, ligesom vi også kan tilbyde at behandle hele din sag – fra start til slut, for et fast beløb, som tager udgangspunkt i din konkrete økonomiske situation. Dette gør vi, da mennesker er mere vigtige end penge for os.

Lexcio – et sikkert på bud på en advokat med speciale i forældremyndighed

Det er en tillidssag at vælge den rette advokat med speciale i forældremyndighed. For det første er det afgørende, at din advokat har omfattende kendskab til juraen. Det har vi naturligvis hos Lexcio. Vi har erfaring med repræsentation af både offentlige myndigheder og privatpersoner, og vi er specialister i at kombinere jura med strategi. Men vi er ikke blot en uvildig tredjepart med omfattende viden om processer og rettigheder. Vi er også en dedikeret samarbejdspartner, som giver sig tid til at lytte til dig og dine problemstillinger – og som du kan betro dig til. Som din advokat med speciale i forældremyndighed udgør vi ligeledes en rådgivende støtte i en svær tid, og vi arbejder benhårdt for, at du og dit barn får de bedste betingelser.

Hvis du har spørgsmål om fuld forældremyndighed, fælles forældremyndighed eller dine rettigheder i forbindelse med hermed, er du altid velkommen til at booke et afklarende møde med os – det er naturligvis gratis og helt uforpligtende.

Kontakt os

for en uforpligtende samtale

Du er altid velkommen til at kontakte os

på telefon

+45 53 57 03 33

eller

info@lexcio.dk

for at aftale et uforpligtende og gratis første møde, hvor mulighederne i din sag afklares.

Du er også velkommen til at udfylde den korte blanket her, så kontakter vi dig.